Projektfaser för Logotyp

Alla logotyper görs i tre faser


Fas 1: Initierande möte & planering - Arbetet påbörjas utifrån överenskommele och önskemål i samband med beställning av logotyppaket. Vid behov ingår en samtalskonsultation via video/telefon (3omin). Skulle Du som kund önska fler konsultationen debiteras det per timme enligt överenskommelse. I denna fas går vi igenom önskemål, budget, och en deposition på 50% betalas i förväg för att arbetet ska påbörjas.


Fas 2: Utveckling av koncept - designarbetet börjar. Kunden kommer att erbjudas digitala skisser/utkast via instagram eller e-post. Efter godkännande kommer logotypen/det grafiska arbetet att förfinas i Adobe Illustrator. 


Fas 3:  Avslutning - Slutliga ändringar tillämpas. Om slutgiltigt godkännande ges och inga ytterligare ändringar behövs exporteras Logotypen till sina slutliga format och packas. Ändringar ingår i enlighet med valt designpaket på hemsidan. 


Om Du som kund vill testa att trycka logotypen tar vi en avgift för att ta den till vald leverantör.. Vi erbjuder vissa typer av tryck till en kostnad, har vi inte det som kunden önskar tar vi hjälp av en tredjeparts partner. Designern är inte ansvarig för att säkerställa kvaliteten på det tryckta jobbet utfört av tredje part. Digitala filer kommer att mailas i en komprimerad mapp för att säkerställa högsta kvalitet. Projektfakturan måste betalas i sin helhet innan de slutliga filerna levereras.

Allmänna Villkor

1. Allmänt:
canoah.se ägs och drivs av Canoah Art & Design, org.nr. 910620-2105

Dessa villkor gäller för all försäljning av varor och tjänster från Canoah Art & Designs hemsida samt instagram eller mail till slutkund.


Köp- och säljvillkoren kommer tillsammans med din beställning, den bekräftade ordern/beställningen ligger till grund för köpeavtalet.


Angivna priser på denna sida är exkl moms om inget anges.2. Definition av parter och termer
Säljare är: Canoah Art & Design , org nr 910620-2105, Sverige och blir vidare nämnt som CANOAH, vi eller oss.

Köpare är: det företag eller den person som uppges som köpare i beställningen, och blir vidare kallad för kund, köpare, du, dig, din eller ditt.


Logga/logotyp/grafisk design innefattar: all grafisk formgivning, grafisk profilering eller illustrationer och allt annat material framtaget av oss.3. Beställning- och avtalsprocess samt sekretess
3.1 Beställningar och ordrar är bindande från den stund vi bekräftat er beställning och ni skrivit under vårt köpeavtal.


3.2 I samband med att kunden lägger sin beställning förbinder sig kunden till en sekretessförbindelse med CANOAH (för att skydda dennes manér/idéer/designkoncept) om att de logotyper/grafiskt material som CANOAH tar fram och presenterar/visar upp i samband med framtagningen inte får kopieras/använda samma stil eller användas för andra liknande idéer.


3.3 En ändring av projektbeskrivning/koncept/namn eller liknande efter att beställningen bekräftats räknas som en ny beställning, och debiteras därefter. 


3.4 Hemsidor: I vissa av våra paket ingår framtagning av hemsida. Hemsidan utvecklas utifrån en mall där designen anpassas efter kundens logotyp (färger och bilder). Kunden får fylla i ett formulär där man har möjlighet att ange önskat innehåll, text samt bilder och eventuella länkar som man önskar att vi lägger in. Önskemål om ändringar eller annat utöver detta ingår inte i det fasta priset utan debiteras till gällande timpris eller efter ett på förhand avtalat fast pris.


3.5 Äganderätt: Hemsidan anses vara levererad till kunden den dagen kunden godkänt slutversionen skriftligt. Kunden ansvarar därefter för webbdomän/webbhotell/m.m. Önskemål om ändringar debiteras enligt gällande timpris.


3.6 Webbdomän/Webbhotell: beställning sker enligt överenskommelse. I de fall ni vill att vi hanterar aktivering av domänen så tillkommer en kostnad för start av domänen. Denna kan man ångra inom 14 dagar efter att hemsidan påbörjats. 
4. Leverans


4.1 Leveranstid framgår i beställningsbekräftelsen. Eftersom framtagning av grafiskt material är en kreativ process så förhåller vi oss rätten att inte binda oss till en exakt tid då detta kan vara omöjligt att förutse i förväg. 


Våra arbetstider och därmed tider för kommunikation sker ej regelbundet då företaget även är öppet under vissa kvällar och helger vid behov. Kontakt sker främst via e-mail och de svaras inom 2 arbetsdagar. 


4.2 Vi erbjuder som oftast paketerbjudanden till fast ett pris. I dessa paketerbjudanden så ingår oftast ett bestämt antal utkast/förslag/koncept. Vilket antal förslag som levereras i första omgången beror bla. på vilket paket man beställt, hur många designkoncept som ingår samt projektets art och det kan alltså skilja sig mellan olika projekt.


4.3 I varje logotyp-paket ingår ett antal ändringar. Om kunden inte är nöjd efter de förslag som ingår i paketet, har vi rätt att debitera 750SEK/h för fortsatt arbete utöver det som ingår. Man kan uppgradera paketet till nästa nivå om man vill, i detta fall ska ursprungliga beloppet betalas innan vi fortsätter med arbetet.


4.4 Priserna kan justeras beroende på leveransdatum, storlek på företag, komplexitet på arbetet etc. Mer information finns under våra tjänster.


4.5 Designkoncept/förslag/designutkast skickas oftast i form av en presentation där förslaget visas i olika sammanhang, te.x. mot olika bakgrundsfärger, inverterade färger, svartvitt eller liknande. Det är alltså samma koncept men olika presentationer och man kan inte välja en presentation utan detta är endast för visuellt bruk. 


4.6 Så snart kunden bekräftat/godkänt vilken version av logotypen/grafiskt material man önskar att gå för så börjar vi att förbereda alla filer för leverans. Efter detta är det fortfarande möjligt att göra ändringar men detta medför då en extra kostnad eftersom både ändringen och generering av nya filer kräver extraarbete. I de fall där fler produkter köpts så påbörjas dessa så snart logotypen är godkänd. All kostnad utöver paketpriset debiteras 750SEK/h.


4.7 Leveransen av alla källfiler sker digitalt och efter att vi mottagit full betalning ( kvitto på utförd betalning kan räcka i vissa fall)


4.8 Sjukdom och oförutsedda händelser: Vi förbehåller år rätten till förseningar som beror på sjukdom eller oförutsedda händelser.


4.9 Vi kan idag inte garantera att vi har säkerhetskopior av era filer. Vi arbetar med att hitta en bra tredjepartsleverantör som vi litar på. Därför ansvarar vi idag inte för filerna efter leverans till slutkund. 5. Betalning

5.1 Logotyper: En deposition på 50% av kostanden faktureras i förskott med 30-dagars betalningsvillko, denna depostion återbetalas ej om arbetet avbryts utav kunden, eller om kunden av andra skäl inte skulle bli nöjd med arbetet. Detta för att täcka en del av den tid som läggs på skisser, utkast, möten osv.  Resterande 50% faktureras i samband med att slutprodukten blivit godkänd alternativt om arbetet blir avbrutet av kunden efter fas 2 i logotyp-arbetet.


5.2 Betalning gällande hemsidor: Vid beställning av hemsida eller ett paket där hemsida ingår faktureras 50% i förskott. Resterande när hemsidan är klar och godkänd av kunden.  Dock efter max 20 timmars arbete, allt arbete utöver det kommer att faktureras enligt aktuell timavgift. Eventuella tillägg som gjorts under utvecklingen faktureras i efterskott. Prenumeration för support och hosting inpår inte från oss, detta sköts mellan kunden och ONE.com eller annan webhost.5.3 På våra tjänster där vi inte kräver förskottsbetalning/deposition kommer faktura normalt att skickas ut i samband med att vi färdigställer beställningen. För logotyper och grafiskt material gäller att om kunden inte hör av sig eller svarar med eventuell feedback till oss inom 10 arbetsdagar så anses uppdraget som slutfört från vår sida och fakturan ställs ut till 100%. Kunden har då rätt att efter full betalning få leverans på en uppsättning av källfiler på vald logotyp/produkt.


Slutbetalningen görs direkt till vårt bankgirokonto via banköverföring. Vi erbjuder idag inga andra betalningsalternativ. Vid utebliven betalning efter förfallodatum kan kravet att skickas till inkasso utan förvarning.


5.4 Kunder som tidigare blivit försenade med betalningar faktureras allid i förskott. 


5.5 Andra överenskommelser kan förekomma, men då skriftligen mellan oss och dig som kund. 6. Avgifter och ränta
Vi debiterar ingen avgift för fakturabetalning. Om betalningen uteblir debiteras påminnelseavgift om f.n. 60 SEK, samt dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande referensränta med ett tillägg om 12,00%, detta gäller endast för privatpersoner. Vid utebliven betalning från näringsidkare/juridisk person debiteras förseningsersättning i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m., samt 12,00%. dröjsmålsränta i tillägg till enligt vid var tid gällande referensränta.7. Kundens garanti/ansvar

7.1 Vi gör alltid vårt yttersta för att våra kunder ska känna sig nöjda med vеra tjänster. Kunden och CANOAH skall samarbeta för att komma fram till ett slutresultat som du som kund ska blir nöjd med. Undantag: Om kunden inte svarar på e-post, kommer med feedback eller återkopplar inom loppet av 10 arbetsdagar, så anses uppdraget som slutfört och nöjdhetsgarantin blir ogiltig.


7.2 Vid ingående av avtalet får kunden ett fast antal förslag som är specificerade i respektive paket som är angett på hemsidan https://canoah.se/tjanster.html . Framtagning av fler förslag (på kundens begäran) än de som ingår i det paket som kunden beställt, faktureras separat enligt gällande timpris. Förändringar av specifikationer efter av oss mottagen beställning vill betraktas som en ny beställning, som du kan acceptera eller tacka nej till. Ursprunglig beställning är dock fortfarande gällande enligt avtal. Undantag till detta kan förekomma.

ändringar efter slutfört arbete kommer att faktureras till gällande timpris.


7.3 Vi debiterar 50% av kostnaden om kunden avbryter beställingen efter att kunden valt ett förslag på design som vi ska fortsätta med. Skulle kunden vilja avbryta beställningen när arbetet är långt gånget så debiteras 50-100% beroende på hur långt vi kommit i arbetet, 


7.4 Efter att logotypen godkänts överlåts allt rättsligt ansvar till dig som kund. Vi tar ej ansvar för rättsliga tvister eller konflikter efter slutförd beställning.
8. Upplysningar på vår hemsida
8.1 Vi eftersträvar att ge våra kunder så korrekt information om våra tjänster som möjligt. Vi förbehåller oss dock rätten för skriv- och tryckfel som kan förekomma, vilket kan leda till att vi inte lyckas leverera enligt de som framgår på vår hemsida, i vår marknadsföring eller på annat sätt.

Vidare förbehåller vi oss rätten till att avbeställa din order eller delar av den, då vi inte har möjlighet att leverera. I dessa situationer så kommer du att få besked om detta från oss och eventuellt de alternativ vi kan erbjuda istället. Du kommer då att ha möjlighet att acceptera det nya erbjudandet från oss eller avbeställa din beställning/order.


8.2 Bland någon/några av CANOAHs produkter ingår det framtagning av design på visitkort samt brevpapper. Kunden får i dessa paket upp till tre förslag på visitkortsdesign samt design av brevpapper att välja mellan. Vi erbjuder inom ramen för dessa produkter att skicka ett montage av visitkort och brevpapper om kunden skickat oss uppgifter som önskas att läggas in. För ytterligare montage utöver detta faktureras till gällande timpris eller enligt avtal.


8.3 Definition av begrepp ”designkoncept/koncept”: I våra logotyppaket (och vissa andra grafiska produkter) ingår framtagande av ett bestämt antal designkoncept. Det är unika förslag på logotyp som vi tar fram via vårt kreativa arbete. Oavsett vilket paket man beställt, så ingår det alltid endast ett koncept i slutleveransen (skulle man önska köpa fler koncept behöver detta avtalas separat).


8.4 Definition av begrepp ”revision/ändring”: Detta innebär en ändring på ett designkoncept i form av färg, typsnitt, storlek, avstånd eller position. Alla andra typer av ändringar räknas som framtagande av ett nytt designkoncept (och inte som än revision/ändring). I det fall där det i en produkt/tjänst/paket inte framgår antal revisioner/ändringar så ingår det heller inga ändringar men dessa kan beställas i tillägg.9. Reklamation
Innan fel rapporteras till oss, bör kunden undersöka om felet kan orsakas av anledningar utom vår kontroll. I de fall där kunden kan påvisa att tjänsten/produkten inte fungerar enligt de föreskrifter vi angivit så ska detta rapporteras till oss inom rimlig tid efter att detta fel har eller bör ha upptäckts. Det ställs inga formella krav på utformningen av reklamationen men den bör vara skriftlig av bevisgrundande skäl. Det ska framgå i meddelandet (reklamationen) vilka slags åtgärder kunden önskar att vi ska åtgärda.10 Upphovsrätt / Nyttjande / Ändringar / Vidareöverlåtelse
10.1 Upphovsrätten till samtliga logotyper och all grafisk design inklusive skisser/förslag bibehålls av CANOAH fram till att full betalning erhållits, inklusive eventuella merkostnader så som påminnelseavgifter eller inkassokostnader.

10.2 Efter att CANOAH erhållit full betalning enligt paragraf 10.1 får kunden den exklusiva rätten till nyttjande av logotypen / grafiskt material.

10.3 Kunden har inte rätt att använda, beskära, lägga text över eller på annat sätt förändra materialet utan ett skriftligt godkännande från CANOAH som behåller rätten till originalen fram till att full betalning erhållits enligt paragraf 10.1 och 10.2.

10.4 CANOAH behåller all upphovsrätt, nyttjanderätt samt exklusivitet till de logotypförslag (eller annat grafiskt material) som skickas till kunden under framtagningsprocessen med undantag till den slutligt valda logotypdesignen/grafiska designen. Det samma gäller förslag på allt annat grafiskt material. Undantag till detta kan förekomma efter specifikt avtal.

10.5 Generellt får kunden inte vidare överlåta förvärvade rättigheter till tredjepart. Om kunden vill avtala om att kunna överlåta sina rättigheter vidare till en tredjepart eller någon annan så ska dessa villkor även gälla den övertagande tredjeparten i fråga.

10.6 Vi gör vårt bästa för att hålla oss uppdaterade kring alla regler och lagar, men det är du som kund som har det slutgiltliga ansvaret kring patent, registrering m.m

10.7 Efter att logotypen köpts överlåts allt rättsligt ansvar till dig som kund. Vi tar ej ansvar för rättsliga tvister eller konflikter efter slutförd beställning.11. Hantering av företags- och personuppgifter
Som kund samtycker till och godkänner att vi registrerar och behandlar personuppgifter och företagsuppgifter i enlighet med gällande lagar och dessa allmänna villkor. CANOAH (Canoah Art & Design) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund samtycker till att ge. Våra kunders namn, adress, e-postadress, telefonnummer och grafiska material kan komma att användas i marknadsföringssyfte och till kommunikationsändamål inom ramen för gällande regler inom norsk, svensk och dansk lagstiftning.12. Integritetspolicy
CANOAH värnar om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi en definierat en separat integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som började gälla den 25 maj 2018.

GDPR värnar om din integritet definierar hur vi som företag får samla in och behandla dina personuppgifter. Som kund hos oss behöver du inte göra något, men du får gärna bekanta dig med vår integritetspolicy som går in på detta mer detaljerat.13. Sekretesspolicy
CANOAH's webshop nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till butiken.


Canoah's webshop använder cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.


Om du registrerar dig som kund i vår webshop behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla kundservice. Vi får dina uppgifter från dig vid registrering i vår webshop. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter efter kundregistrering är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas tills du väljer att återkalla ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Om du väljer att lägga en order hos oss behandlas dina personuppgifter via rättslig grund avtal. Då sparas dina uppgifter enligt gällande bokföringslagar. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår webbshopsleverantör, ONE.com. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.


Personuppgiftsansvarig är Canoah Art & Design. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post.14. Konfliktlösning

Tvister mellan kund och CANOAH ska i första hand försöka lösas mellan dessa parter. I det fall tvisten inte blir löst inom fjorton dagar – 14 – dagar efter att en av parterna har meddelat den andra parten om den, sе ska tvisten lösas i domstol. Parterna ska mötas i Södertörns tingsrätt i Stockholm.Kontakta gärna oss om något är oklart eller om ni tycker vi borde ändra något i våra villkor eller hemsida! :)